Focus IT College

Курс Англійської

Студенти вирушають на шлях оволодіння англійською мовою, заглиблюючись у її структуру, соціокультурний контекст і навички спілкування. До кінця курсів вони досягають рівня, що дозволяє вільно спілкуватися та розширювати можливості як в освіті, так і в кар’єрі. Це лише початок їхньої мовної подорожі, яка збагачує життя та відкриває нові горизонти.

Модулі

Модуль 1: Основи англійської мови
 • Вступ до граматики англійської мови: частини мови, структура речення та основні правила граматики.
 • Побудова словникового запасу: родини слів, синоніми, антоніми та ідіоматичні вирази.
 • Вправи на розуміння на слух: розуміння розмовної англійської мови в різних контекстах.
Модуль 2: Розвиток мовних навичок
 • Розмовна практика: Усні доповіді, рольові ігри та дискусії на різні теми.
 • Розуміння на слух: практикуйтеся з автентичними аудіоматеріалами, включаючи лекції, інтерв’ю та подкасти.
 • Розуміння прочитаного: читання та аналіз текстів різних жанрів, таких як статті, оповідання та вірші.
Модуль 3: Покращення навичок письма
 • Основи письма: структура речень і абзаців, зв’язність і зв’язність.
 • Академічне письмо: написання есе, включаючи аргументаційні, описові та розповідні есе.
 • Ділове листування: Написання офіційних електронних листів, листів і звітів.
Модуль 4: Поглиблене знання мови
 • Граматичні теми для поглибленого рівня: часи, умови, способи та складні структури речень.
 • Розширення словникового запасу: академічна та спеціальна лексика, включаючи синоніми, словосполучення та фразові дієслова.
 • Критичне мислення та аналіз: оцінка аргументів, узагальнення інформації та формування думок на основі прочитаних матеріалів.
Модуль 5: Міжкультурна комунікація та соціолінгвістика
 • Розуміння культурних відмінностей: культурні норми, цінності та стилі спілкування в англомовних країнах.
 • Соціолінгвістичні аспекти: різновиди англійської мови, діалекти та соціолекти.
 • Міжкультурна комунікація: стратегії ефективної комунікації в мультикультурному середовищі.
Модуль 6: Цифрова грамотність та засоби вивчення мови
 • Використання технологій для вивчення мови: програми для вивчення мови, онлайн-ресурси та цифрові мовні платформи.
 • Мультимедійні ресурси: включення відео, подкастів та інтерактивних вправ у вивчення мови.
 • Навички цифрового спілкування: участь в онлайн-дискусіях, форумах і віртуальних класах.

Навіщо вивчати англійську?

Вивчати англійську – це круто, тому що це відкриває двері до глобального спілкування, кар’єрних можливостей і доступу до знань. Це збагачує досвід подорожей, знайомить вас з різними культурами та сприяє особистому зростанню. Крім того, це полегшує спілкування та спілкування в глобальному масштабі. По суті, оволодіння англійською покращує ваше життя багатьма способами.

React

Безкоштовна індивідуальна консультація

Ми тут, щоб відповісти на будь-які ваші запитання. Отримайте уявлення про наш підхід до технічної освіти та дізнайтеся, що можливо, навчаючись у нас.