Focus IT College

Fullstack розробник

Курс Fullstack Development пропонує комплексне навчання веб-розробці, що охоплює як зовнішні, так і бекенд-аспекти. Студенти вивчать HTML, CSS, JavaScript, React.js для інтерфейсу, а також C# і ASP.NET Core для розробки бекенда. Курс також охоплює аспекти адаптивного дизайну, безпеки веб-додатків, створення RESTful API та керування версіями за допомогою Git.

Після завершення курсу слухачі отримають сертифікат і будуть готові почати кар’єру розробників Fullstack.

Технології та програмне забезпечення, які ви додасте до свого інструментарію
html [#124]Created with Sketch.
HTML5
CSS3
JavaScript
react
React
git
Git
visual_studio [#005FEE]Created with Sketch.
Visual Studio
Rest
mysql
MySQL
MongoDB
Rest
MVC
.net Framework
.net Core

Модулі Фронтенду

HTML & CSS

1. Що таке веб-сайт:

 • Що таке веб-сайт, його складові та принципи роботи.
 • Налагодження робочого процесу веб-розробника.
 • Введення в HTML: теги, структура документа, семантика.

2. Системи контролю версій:

 • Ознайомлення з системами контролю версій.
 • Git та GitHub: базові команди, гілки, pull requests.

3. HTML5:

 • Детальний розгляд тегів HTML5: структура, семантика, атрибути.
 • Введення в ARIA та доступність веб-сайтів.

4. CSS:

 • Введення в CSS: синтаксис, селектори, властивості.
 • Flexbox: гнучка система розмітки веб-елементів.
 • Bootstrap: популярна CSS-бібліотека.

5. Коробкова модель CSS:

 • Внутрішній устрій HTML-елементів: відступи, рамки, поля.
 • Позиціонування елементів на сторінці.

6. Фігма:

 • Інструменти для дизайну інтерфейсів: Figma.
 • Створення прототипів та макетів веб-сайтів.

7. Пре- та постпроцесори:

 • SASS/SCSS: розширення можливостей CSS.
 • Webpack: автоматизація збирання та обробки ресурсів.

8. БЕМ:

 • Методика БЕМ: методологія для написання CSS-коду.

9. Шрифти:

 • Шрифти в Інтернеті: web-шрифти, системні шрифти.
 • @font-face: підключення та налаштування web-шрифтів.

10. Трансформації та анімації:

 • Трансформація позиції CSS: зміщення, обертання, масштабування.
 • CSS анімація: створення динамічних ефектів.

11. Створення форм:

 • HTML-теги для створення форм: input, textarea, select.
 • Перевірка валідності даних, JavaScript.

12. Макет сітки CSS:

 • CSS Grid: система для створення складних макетів.
 • Адаптивні макети з використанням Grid.

13. SVG:

 • Масштабована векторна графіка (SVG): можливості та принципи роботи.
 • Створення та редагування SVG-зображень.

14. Чуйність та адаптивність:

 • Чуйна навігація: адаптація меню під різні пристрої.
 • Адаптивна графіка: заміна зображень залежно від роздільної здатності.

15. SEO та кросбраузерність:

 • Заснови SEO: оптимізація веб-сайтів для пошукових систем.
 • Кросбраузерність: тестування та оптимізація для різних браузерів.

16. Проект:

 • Створення простого веб-сайту для портфоліо.
 • Застосування набутих знань та навичок на практиці.
JavaScript
 • Основи JavaScript:

  • Типи даних та оператори:
   • Частина 1
   • Частина 2
   • Частина 3
  • Цикли та умови:
   • Частина 1
   • Частина 2
  • Функції
  • Масиви
  • Об’єкти
  • Класи:
   • Частина 1
   • Частина 2
   • Частина 3
  • Модель документа (DOM)
  • Події
  • Вступ до Slick Slider та jQuery
  • Створення власних карт на прикладі Google Maps API. AJAX
  • Локальне сховище (Web Storage)
  • Проект 2. Архітектура: базовий веб-сайт + JS
Front-end: React
 • Вступ до React:
  • Частина 1
  • Частина 2
 • Стан та властивості React. Методи життєвого циклу:
  • Частина 1
  • Частина 2
 • Списки та умовний рендерінг:
  • Частина 1
  • Частина 2
 • Компоненти з станом та без стану. Форми, події. Популярні бібліотеки для React
 • React Хуки
 • React маршрутизація
 • Проект 3. Адаптивний веб-сайт з JS:
  • Частина 1
  • Частина 2
  • Частина 3
  • Частина 4
 • Презентація проекту
 • Випускний

Модулі Бекенду

Вступ
 • Вступ до мов програмування

 • Прості типи даних. Змінні. Константи

 • Вирази та оператори в мові

Керування потоком програм
 • Розгалуження (if … else, switch, тернарний оператор)

 • Цикли (do … while, while, for, foreach)

 • Методи виявлення та усунення помилок коду (налагодження)

Структури даних
 • Робота з масивами (одновимірними та багатовимірними)
 • Алгоритми маніпулювання масивами (пошук, сортування і т.д.)
 • Списки, Словники
 • Переліки
Рядки та форматування
 • Маніпуляція рядками
 • Форматування
 • Алгоритми для операцій з рядками
 • Клас StringBuilder
Методи
 • Робота з методами (аргументи, значення повернення, ref, out)
 • Перевантаження методів
 • Алгоритми з рекурсією
Вступ до ООП (Об'єктно-орієнтоване програмування)
 • Складні типи даних (класи, структури)
 • Властивості
 • Основи інкапсуляції, успадкування та поліморфізму
Файлова система
 • Робота з теками (відкриття, створення, читання, видалення)
 • Робота з файлами (відкриття, створення, видалення, читання та редагування)
ООП, Класи та Об'єкти
 • Класи. Методи. Конструктори. Методи доступу та властивості
 • Життєвий цикл об’єктів
 • Перевантаження функцій-членів класу
 • Наслідування та поліморфізм
 • Абстрактні класи та інтерфейси
 • Статичні та вкладені класи
 • Делегати, Загальні шаблони
 • Події та лямбда-вирази
 • Загальні типи
 • Структури даних
 • Додаткові функції ООП у C#
 • Багатопотоковість та синхронізація
 • ООП. Практика. Створення бібліотеки класів
Обробка даних
 • Колекції, Перечислювачі та Ітератори
 • Вступ до Entity Framework Core
 • Анонімні та динамічні типи. LINQ. (На основі вебінару про бази даних)
 • Файли та реєстр
 • Робота з XML
 • Серіалізація об’єктів
Мережеве/WEB-програмування
 • Основи HTML, CSS, JS
 • Основи мережевого програмування
 • Сокети
 • Робота з основними мережевими/WEB-протоколами
 • Вступ до ASP.NET
Розробка різноманітних застосунків
 • ASP.NET
 • WPF (Windows Presentation Foundation)
 • UWP (Universal Windows Platform)
 • ADO.NET
Факультатив
 • GIT
 • Бази даних (DB)
 • Юніт-тестування
Вступ до платформи .NET
 • Огляд компонентів та екосистеми .NET

 • Розуміння ролі та можливостей .NET для розробників

Високорівнева розробка в ASP.NET Core
 • Глибоке дослідження ASP.NET Core: Дослідження різних аспектів ASP.NET Core, включаючи посередники, обробку HTTP-запитів та відповідей, інтеграцію посередників для обробки аутентифікації та авторизації.

 • Впровадження залежностей в .NET: Вивчення та використання системи впровадження залежностей для полегшення управління залежностями в ASP.NET Core

   
   
Високорівневі техніки C# в .NET
 • Асинхронне програмування: Вивчення передових технік асинхронного програмування в C# та використання async/await для полегшення роботи з асинхронним кодом.

 • Шаблони та передові функціональні можливості мови: Вивчення різноманітних шаблонів проектування та передових функціональних можливостей мови C#, щоб підвищити зрозумілість коду та підтримати кращі архітектурні рішення.

   
   
Мікросервіси та архітектурні підходи
 • Вступ до мікросервісів: Огляд концепції архітектури мікросервісів та переваг її використання.

 • Контейнеризація з Docker: Вивчення використання контейнерів Docker для ізоляції та розгортання мікросервісів.
Розробка десктопних додатків з використанням WPF
 • Основи WPF: Дослідження фундаментальних принципів Windows Presentation Foundation та вивчення мови XAML для створення крос-платформових десктопних додатків.

 • Глибоке вивчення розробки десктопних додатків: Оволодіння та використання різноманітних інструментів та бібліотек для розробки стильних та функціональних десктопних додатків.

Розгортання та оптимізація проектів в .NET
 • Оптимізація та профілювання коду: Дослідження інструментів для профілювання коду та оптимізації продуктивності.

 • Розгортання на різних середовищах: Вивчення ефективного розгортання додатків на різних платформах та хмарних сервісах.

Робота з .NET MAUI
 • Вступ до .NET MAUI та його можливостей та застосувань. Порівняння з іншими технологіями розробки мобільних додатків.

 • Створення крос-платформових додатків

 • Встановлення та налаштування середовища розробки

 • Створення простого додатку для різних платформ

 • Розробка користувацького інтерфейсу

 • Використання XAML для створення красивого та адаптивного користувацького інтерфейсу

 • Робота з основними елементами управління в .NET MAUI

Хто такий розробник Full Stack?

Розробник Fullstack — це універсальний професіонал, який володіє як зовнішнім, так і внутрішнім веб-розробленням. Вони володіють повним розумінням різних мов програмування, фреймворків і технологій, необхідних для створення та підтримки повних веб-додатків.

Розробники Fullstack здатні працювати на стороні клієнта (frontend) додатків, зосереджуючись на досвіді користувача та дизайні інтерфейсу з використанням таких мов, як HTML, CSS і JavaScript, а також інтерфейсних фреймворків, таких як React.js або Angular.

Крім того, вони кваліфіковані в розробці на стороні сервера (backend), управлінні базами даних і створенні логіки на стороні сервера. Це стосується таких мов, як Python, Java, Ruby або C#, а також таких фреймворків, як Node.js, ASP.NET, Django або Spring Boot.

Окрім технічної експертизи, розробники Fullstack часто мають знання про практики DevOps, системи контролю версій і стратегії розгортання, що дозволяє їм контролювати весь життєвий цикл розробки веб-додатку.

Загалом, розробники Fullstack відіграють вирішальну роль у подоланні розриву між інтерфейсом і серверною розробкою, володіючи навичками, необхідними для створення повністю функціональних і динамічних веб-додатків від початку до кінця.

React

Безкоштовна індивідуальна консультація

Ми тут, щоб відповісти на будь-які ваші запитання. Отримайте уявлення про наш підхід до технічної освіти та дізнайтеся, що можливо, навчаючись у нас.