Focus IT College

QA Manual

На онлайн-курсах QA Manual студенти вивчать фундаментальні принципи ручного тестування програмного забезпечення, зокрема створення тестів, розробку планів тестування та створення звітів про тестування. Вони також вивчать різні типи тестування, такі як функціональне, регресійне та інтеграційне тестування.

Технології та програмне забезпечення, які ви додасте до свого інструментарію
Postman
git
Git
Azure Devops
Jenkins
Rest
Jmeter

Модулі

Фундаментальна теорія тестування та її застосування. Системи керування тестами та відстеження помилок
 • Вступ до IT: Компанії та проєкти, поняття тестування, основні стандарти ISTQB
 • Життєвий цикл розробки ПЗ (SDLC) та Життєвий цикл тестування ПЗ (STLC): Методології розробки програмного забезпечення
 • Робота з вимогами: Аналіз та складання вимог
 • Тестова документація: Види документів
 • Рівні та типи тестування: Різноманіття тестувань залежно від цілей
 • Системи управління проєктами та тестуванням: TestRail та Azure DevOps
 • Що таке баг?: Системи відстеження помилок, знайомство з Jira
 • Методики проєктування тестів: Техніки White Box (тестування коду)
 • Практика проєктування тестів Black Box (тестування функціональності): Частина 1
 • Практика проєктування тестів Black Box (тестування функціональності): Частина 2
 • Оцінка зусиль: Практика створення тестової документації
Тестування веб-застосунків, веб-сервісів та мобільних додатків
 • Основи веб-технологій (HTML, CSS): Розуміння структури та стилів веб-сторінок
 • Селектори XPath та CSS: Методи пошуку елементів на веб-сторінках
 • Кодування символів: Вплив кодування на відображення тексту

Тестування:

 • Тестування графічного інтерфейсу користувача (GUI) та веб-застосунків: Перевірка функціональності та зручності користування
 • Основи тестування мобільних додатків: Специфіка тестування додатків для телефонів та планшетів
 • Тестування API: Перевірка роботи інтерфейсів програмування додатків (API)
 • Формат даних JSON: Розуміння структури даних JSON, що часто використовується в API
 • REST архітектура: Стиль архітектури для побудови веб-сервісів
 • Тестування API з Postman: Інструмент для взаємодії з API та тестування їх функціональності
 • Тестування API з SoapUI: Альтернативний інструмент для тестування API, що підтримує протокол SOAP
 • Git та робота з командним рядком: Система керування версіями коду та базові команди для роботи з нею
Бази даних. Вступ до SQL
 • Реляційні бази даних: Структура організації даних в таблицях

 • Мова запитів SQL: Інструмент для взаємодії з базами даних

 • Оператор SELECT: Вибірка даних з таблиць

 • Логічні оператори порівняння: Умови для фільтрації даних (більше, менше, дорівнює тощо)

 • Агрегатні функції: Функції для обробки даних з таблиць (SUM – сума, COUNT – кількість, AVG – середнє тощо)

 • Операції JOIN: Об’єднання даних з декількох таблиць

 • Вкладені запити: Запити, які містять інші запити для більш складної обробки даних

Навантажувальне тестування та основи автоматизації QA. Підготовка до співбесіди
 • Основи навантажувального тестування з Apache JMeter: Навчання інструменту для перевірки продуктивності програмного забезпечення під навантаженням
 • Основи автоматизації QA (Selenium IDE): Вступ до інструменту для автоматизації тестування веб-застосунків
 • Підготовка до співбесіди: Поради щодо успішного проходження співбесіди на посаду тестувальника
 • Іспит: Перевірка засвоєних знань
 • Випускний: Вітаємо з успішним завершенням навчання!

Хто такий QA?

Тестування програмного забезпечення (QA, англ. Quality Assurance) – це напрямок в IT, що відповідає за забезпечення високих стандартів якості програмних продуктів.

Тестувальник – фахівець, який перевіряє компоненти або всю систему на наявність несправностей та помилок. Його головна мета – виявити та задокументувати потенційні проблеми у роботі програми. Імітуючи різні сценарії використання, тестувальник допомагає команді розробників усунути знайдені недоліки.

Інженер автоматизації тестування – спеціаліст, що створює програми для автоматизованого забезпечення якості програмного забезпечення.

React

Безкоштовна індивідуальна консультація

Ми тут, щоб відповісти на будь-які ваші запитання. Отримайте уявлення про наш підхід до технічної освіти та дізнайтеся, що можливо, навчаючись у нас.