Focus IT College

Fullstack розробник

Курс Fullstack Development пропонує комплексне навчання веб-розробці, що охоплює як зовнішні, так і бекенд-аспекти. Студенти вивчать HTML, CSS, JavaScript, React.js для інтерфейсу, а також C# і ASP.NET Core для розробки бекенда. Курс також охоплює аспекти адаптивного дизайну, безпеки веб-додатків, створення RESTful API та керування версіями за допомогою Git.

Після завершення курсу слухачі отримають сертифікат і будуть готові почати кар’єру розробників Fullstack.

Технології та програмне забезпечення, які ви додасте до свого інструментарію
html [#124]Created with Sketch.
HTML5
CSS3
JavaScript
react
React
git
Git
visual_studio [#005FEE]Created with Sketch.
Visual Studio
Rest
mysql
MySQL
MongoDB
Rest
MVC
.net Framework
.net Core

Модулі Фронтенду

HTML & CSS

1. Що таке веб-сайт:

 • Що таке веб-сайт, його складові та принципи роботи.
 • Налагодження робочого процесу веб-розробника.
 • Введення в HTML: теги, структура документа, семантика.

2. Системи контролю версій:

 • Ознайомлення з системами контролю версій.
 • Git та GitHub: базові команди, гілки, pull requests.

3. HTML5:

 • Детальний розгляд тегів HTML5: структура, семантика, атрибути.
 • Введення в ARIA та доступність веб-сайтів.

4. CSS:

 • Введення в CSS: синтаксис, селектори, властивості.
 • Flexbox: гнучка система розмітки веб-елементів.
 • Bootstrap: популярна CSS-бібліотека.

5. Коробкова модель CSS:

 • Внутрішній устрій HTML-елементів: відступи, рамки, поля.
 • Позиціонування елементів на сторінці.

6. Фігма:

 • Інструменти для дизайну інтерфейсів: Figma.
 • Створення прототипів та макетів веб-сайтів.

7. Пре- та постпроцесори:

 • SASS/SCSS: розширення можливостей CSS.
 • Webpack: автоматизація збирання та обробки ресурсів.

8. БЕМ:

 • Методика БЕМ: методологія для написання CSS-коду.

9. Шрифти:

 • Шрифти в Інтернеті: web-шрифти, системні шрифти.
 • @font-face: підключення та налаштування web-шрифтів.

10. Трансформації та анімації:

 • Трансформація позиції CSS: зміщення, обертання, масштабування.
 • CSS анімація: створення динамічних ефектів.

11. Створення форм:

 • HTML-теги для створення форм: input, textarea, select.
 • Перевірка валідності даних, JavaScript.

12. Макет сітки CSS:

 • CSS Grid: система для створення складних макетів.
 • Адаптивні макети з використанням Grid.

13. SVG:

 • Масштабована векторна графіка (SVG): можливості та принципи роботи.
 • Створення та редагування SVG-зображень.

14. Чуйність та адаптивність:

 • Чуйна навігація: адаптація меню під різні пристрої.
 • Адаптивна графіка: заміна зображень залежно від роздільної здатності.

15. SEO та кросбраузерність:

 • Заснови SEO: оптимізація веб-сайтів для пошукових систем.
 • Кросбраузерність: тестування та оптимізація для різних браузерів.

16. Проект:

 • Створення простого веб-сайту для портфоліо.
 • Застосування набутих знань та навичок на практиці.
JavaScript
 • Основи JavaScript:

  • Типи даних та оператори:
   • Частина 1
   • Частина 2
   • Частина 3
  • Цикли та умови:
   • Частина 1
   • Частина 2
  • Функції
  • Масиви
  • Об’єкти
  • Класи:
   • Частина 1
   • Частина 2
   • Частина 3
  • Модель документа (DOM)
  • Події
  • Вступ до Slick Slider та jQuery
  • Створення власних карт на прикладі Google Maps API. AJAX
  • Локальне сховище (Web Storage)
  • Проект 2. Архітектура: базовий веб-сайт + JS
Front-end: React
 • Вступ до React:
  • Частина 1
  • Частина 2
 • Стан та властивості React. Методи життєвого циклу:
  • Частина 1
  • Частина 2
 • Списки та умовний рендерінг:
  • Частина 1
  • Частина 2
 • Компоненти з станом та без стану. Форми, події. Популярні бібліотеки для React
 • React Хуки
 • React маршрутизація
 • Проект 3. Адаптивний веб-сайт з JS:
  • Частина 1
  • Частина 2
  • Частина 3
  • Частина 4
 • Презентація проекту
 • Випускний

Модулі Бекенду

Вступ
 • Вступ до мов програмування

 • Прості типи даних. Змінні. Константи

 • Вирази та оператори в мові

Керування потоком програм
 • Розгалуження (if … else, switch, тернарний оператор)

 • Цикли (do … while, while, for, foreach)

 • Методи виявлення та усунення помилок коду (налагодження)

Структури даних
 • Робота з масивами (одновимірними та багатовимірними)
 • Алгоритми маніпулювання масивами (пошук, сортування і т.д.)
 • Списки, Словники
 • Переліки
Рядки та форматування
 • Маніпуляція рядками
 • Форматування
 • Алгоритми для операцій з рядками
 • Клас StringBuilder
Методи
 • Робота з методами (аргументи, значення повернення, ref, out)
 • Перевантаження методів
 • Алгоритми з рекурсією
Вступ до ООП (Об'єктно-орієнтоване програмування)
 • Складні типи даних (класи, структури)
 • Властивості
 • Основи інкапсуляції, успадкування та поліморфізму
Файлова система
 • Робота з теками (відкриття, створення, читання, видалення)
 • Робота з файлами (відкриття, створення, видалення, читання та редагування)
ООП, Класи та Об'єкти
 • Класи. Методи. Конструктори. Методи доступу та властивості
 • Життєвий цикл об’єктів
 • Перевантаження функцій-членів класу
 • Наслідування та поліморфізм
 • Абстрактні класи та інтерфейси
 • Статичні та вкладені класи
 • Делегати, Загальні шаблони
 • Події та лямбда-вирази
 • Загальні типи
 • Структури даних
 • Додаткові функції ООП у C#
 • Багатопотоковість та синхронізація
 • ООП. Практика. Створення бібліотеки класів
Обробка даних
 • Колекції, Перечислювачі та Ітератори
 • Вступ до Entity Framework Core
 • Анонімні та динамічні типи. LINQ. (На основі вебінару про бази даних)
 • Файли та реєстр
 • Робота з XML
 • Серіалізація об’єктів
Мережеве/WEB-програмування
 • Основи HTML, CSS, JS
 • Основи мережевого програмування
 • Сокети
 • Робота з основними мережевими/WEB-протоколами
 • Вступ до ASP.NET
Розробка різноманітних застосунків
 • ASP.NET
 • WPF (Windows Presentation Foundation)
 • UWP (Universal Windows Platform)
 • ADO.NET
Факультатив
 • GIT
 • Бази даних (DB)
 • Юніт-тестування
Вступ до платформи .NET
 • Огляд компонентів та екосистеми .NET

 • Розуміння ролі та можливостей .NET для розробників

Високорівнева розробка в ASP.NET Core
 • Глибоке дослідження ASP.NET Core: Дослідження різних аспектів ASP.NET Core, включаючи посередники, обробку HTTP-запитів та відповідей, інтеграцію посередників для обробки аутентифікації та авторизації.

 • Впровадження залежностей в .NET: Вивчення та використання системи впровадження залежностей для полегшення управління залежностями в ASP.NET Core

   
   
Високорівневі техніки C# в .NET
 • Асинхронне програмування: Вивчення передових технік асинхронного програмування в C# та використання async/await для полегшення роботи з асинхронним кодом.

 • Шаблони та передові функціональні можливості мови: Вивчення різноманітних шаблонів проектування та передових функціональних можливостей мови C#, щоб підвищити зрозумілість коду та підтримати кращі архітектурні рішення.

   
   
Мікросервіси та архітектурні підходи
 • Вступ до мікросервісів: Огляд концепції архітектури мікросервісів та переваг її використання.

 • Контейнеризація з Docker: Вивчення використання контейнерів Docker для ізоляції та розгортання мікросервісів.
Розробка десктопних додатків з використанням WPF
 • Основи WPF: Дослідження фундаментальних принципів Windows Presentation Foundation та вивчення мови XAML для створення крос-платформових десктопних додатків.

 • Глибоке вивчення розробки десктопних додатків: Оволодіння та використання різноманітних інструментів та бібліотек для розробки стильних та функціональних десктопних додатків.

Розгортання та оптимізація проектів в .NET
 • Оптимізація та профілювання коду: Дослідження інструментів для профілювання коду та оптимізації продуктивності.

 • Розгортання на різних середовищах: Вивчення ефективного розгортання додатків на різних платформах та хмарних сервісах.

Робота з .NET MAUI
 • Вступ до .NET MAUI та його можливостей та застосувань. Порівняння з іншими технологіями розробки мобільних додатків.

 • Створення крос-платформових додатків

 • Встановлення та налаштування середовища розробки

 • Створення простого додатку для різних платформ

 • Розробка користувацького інтерфейсу

 • Використання XAML для створення красивого та адаптивного користувацького інтерфейсу

 • Робота з основними елементами управління в .NET MAUI

Хто такий розробник Full Stack?

Розробник Fullstack — це універсальний професіонал, який володіє як зовнішнім, так і внутрішнім веб-розробленням. Вони володіють повним розумінням різних мов програмування, фреймворків і технологій, необхідних для створення та підтримки повних веб-додатків.

Розробники Fullstack здатні працювати на стороні клієнта (frontend) додатків, зосереджуючись на досвіді користувача та дизайні інтерфейсу з використанням таких мов, як HTML, CSS і JavaScript, а також інтерфейсних фреймворків, таких як React.js або Angular.

Крім того, вони кваліфіковані в розробці на стороні сервера (backend), управлінні базами даних і створенні логіки на стороні сервера. Це стосується таких мов, як Python, Java, Ruby або C#, а також таких фреймворків, як Node.js, ASP.NET, Django або Spring Boot.

Окрім технічної експертизи, розробники Fullstack часто мають знання про практики DevOps, системи контролю версій і стратегії розгортання, що дозволяє їм контролювати весь життєвий цикл розробки веб-додатку.

Загалом, розробники Fullstack відіграють вирішальну роль у подоланні розриву між інтерфейсом і серверною розробкою, володіючи навичками, необхідними для створення повністю функціональних і динамічних веб-додатків від початку до кінця.

React

Безкоштовна індивідуальна консультація

Ми тут, щоб відповісти на будь-які ваші запитання. Отримайте уявлення про наш підхід до технічної освіти та дізнайтеся, що можливо, навчаючись у нас.

Fullstack Developer

The Fullstack Development course offers comprehensive training in web development, covering both frontend and backend aspects. Students will learn HTML, CSS, JavaScript, React.js for frontend, as well as C# and ASP.NET Core for backend development. The course also covers aspects of responsive design, web application security, creating RESTful APIs, and version control using Git. 

Upon completion of the course, students will receive a certificate and will be prepared to start a career as Fullstack developers.

Technologies and software you will add to your toolbox
html [#124]Created with Sketch.
HTML5
CSS3
JavaScript
react
React
git
Git
visual_studio [#005FEE]Created with Sketch.
Visual Studio
Rest
mysql
MySQL
MongoDB
Rest
MVC
.net Core
.net Framework

Frontend Modules

HTML & CSS
 • What is a website. Work process setup. Introduction to HTML.
 • Version Control Systems, Git and GitHub
 • HTML5 tags
 • Introduction to CSS
 • Flexbox, Bootstrap
 • CSS Box Model
 • CSS selectors
 • Figma
 • Working with pre- and post-processors
 • BEM methodology
 • Fonts in web, Font Face
 • Flexbox
 • CSS Position Transform. CSS Animation
 • Creating forms
 • CSS Grid Layout
 • Scalable Vector Graphics (SVG)
 • Responsive navigation. Adaptive Graphics
 • RWD. SEO. Cross-browser compatibility
 
 • Project 1. A simple website for your portfolio
 
JavaScript
 • JavaScript basics
 • Data types and operators. Part 1
 • Data types and operators. Part 2
 • Data types and operators. Part 3
 • Loops and conditions. Part 1
 • Loops and conditions. Part 2
 • Functions
 • Arrays
 • Objects
 • Classes. Part 1
 • Classes. Part 2
 • Classes. Part 3
 • Document Object Model (DOM)
 • Events
 • Introduction to Slick Slider and jQuery
 • Customized maps with an example of Google Maps API. AJAX
 • Web storage
 • Project 2. Architecture – basic web-site + JS
 
Front-end: React
 • Introduction to React. Part 1
 • Introduction to React. Part 2
 • React state and props. Lifecycle methods. Part 1
 • React state and props. Lifecycle methods. Part 2
 • Lists and conditional rendering. Part 1
 • Lists and conditional rendering. Part 2
 • Stateful vs Stateless components. Forms, events. Popular libraries for React
 • React: Hooks
 • React routing
 • Project 3. Responsive website with JS. Part 1
 • Project 3. Responsive website with JS. Part 2
 • Project 3. Responsive website with JS. Part 3
 • Project 3. Responsive website with JS. Part 4
 • Project presentation
 • Graduation
 

Backend Modules

Introduction
 • Introduction to Programming Languages

 • Simple Data Types. Variables. Constants

 • Expressions and Operators in a Language

Program Flow Control
 • Branching (if … else, switch, ternary operator)

 • Loops (do … while, while, for, foreach)

 • Methods for Detecting and Debugging Code Faults (Debugging)

Data Structures
 • Working with Arrays (single and multi-dimensional)

 • Algorithms for Array Manipulation (searching, sorting, etc.)

 • Lists, Dictionaries

 • Enumerations

Strings and Formatting
 • String Manipulation

 • Formatting

 • Algorithms for String Operations

 • StringBuilder Class

Methods
 • Working with Methods (arguments, return values, ref, out)

 • Method Overloading

 • Algorithms with Recursion
Introduction to OOP (Object-Oriented Programming)
 • Complex Data Types (classes, structures)

 • Properties

 • Fundamentals of Encapsulation, Inheritance, and Polymorphism

File System
 • Working with Folders (opening, creating, reading, deleting)

 • Working with Files (opening, creating, deleting, reading, and editing)

OOP, Classes, and Objects
 • Classes. Methods. Constructors. Access Methods and Properties

 • Object Lifetimes

 • Overloading Class Member Functions
 • Inheritance and Polymorphism
 • Abstract Classes and Interfaces
 • Static and Nested Classes
 • Delegates, Generic Templates
 • Events and Lambda Expressions
 • Generics
 • Data Structures
 • Additional OOP Features in C#
 • Multithreading and Synchronization
 • OOP. Practice. Creating a Class Library
Data Handling
 • Collections, Enumerators, and Iterators

 • Introduction to Entity Framework Core

 • Anonymous and Dynamic Types. LINQ. (Based on a Database Webinar)
 • Files and Registry
 • Working with XML
 • Object Serialization
Network/WEB Programming
 • HTML, CSS, JS. Essential Basics

 • Fundamentals of Network Programming
 • Sockets
 • Working with Major Network/WEB Protocols
 • Introduction to ASP.NET
Development of Various Applications
 • ASP.NET

 • WPF
 • UWP
 • ADO.NET
Elective
 • GIT

 • Databases (DB)
 • Unit Testing
Introduction to the .NET Platform
 • Overview of .NET Components and Ecosystem

 • Understanding the Role and Capabilities of .NET for Developers
High-Level Development in ASP.NET Core
 • ASP.NET Core Deep Dive: Exploring various aspects of ASP.NET Core, including middleware, handling HTTP requests and responses, integrating middleware for authentication and authorization processing.

 • Dependency Injection in .NET: Learning and utilizing the dependency injection system to facilitate dependency management in ASP.NET Core.
Advanced C# Techniques in .NET
 • Asynchronous Programming: Exploring advanced asynchronous programming techniques in C# and using async/await to facilitate working with asynchronous code.

 • Patterns and Advanced Language Features: Studying various design patterns and advanced language features in C# to enhance readability and support better architectural solutions.
Microservices and Architectural Approaches
 • Introduction to Microservices: Overview of the microservices architecture concept and the benefits of adopting this approach.

 • Containerization with Docker: Learning to use Docker containers for isolating and deploying microservices.
Desktop Application Development with WPF
 • Basics of WPF: Exploring the fundamentals of Windows Presentation Foundation and learning XAML language for creating cross-platform desktop applications.

 • In-depth Desktop Development: Learning and utilizing various tools and libraries for developing stylish and functional desktop applications.
Deployment and Optimization of Projects in .NET
 • Code Optimization and Profiling: Exploring tools for code profiling and performance optimization.

 • Deployment on Various Environments: Learning effective deployment of applications on different platforms and cloud services.
Working with .NET MAUI
 • Introduction to .NET MAUI and its capabilities, applications. Comparison with other mobile development technologies.

 • Creating Cross-Platform Applications
 • Installation and Setup of Development Environment
 • Creating a Simple Application for Multiple Platforms
 • User Interface Development

 • Using XAML for creating beautiful and adaptive UI
 • Working with Basic Controls in .NET MAUI

Who is a Fullstack developer?

A Fullstack Developer is a versatile professional proficient in both frontend and backend web development. They possess a comprehensive understanding of various programming languages, frameworks, and technologies necessary to build and maintain complete web applications.

Fullstack Developers are capable of working on the client-side (frontend) of applications, focusing on user experience and interface design using languages like HTML, CSS, and JavaScript, as well as frontend frameworks like React.js or Angular.

Moreover, they are skilled in server-side (backend) development, managing databases, and building server-side logic. This involves languages such as Python, Java, Ruby, or C#, along with frameworks like Node.js, ASP.NET, Django, or Spring Boot.

In addition to technical expertise, Fullstack Developers often have knowledge of DevOps practices, version control systems, and deployment strategies, enabling them to oversee the entire development lifecycle of a web application.

Overall, Fullstack Developers play a crucial role in bridging the gap between frontend and backend development, possessing the skills required to create fully functional and dynamic web applications from start to finish.

React

Free individual consultation

We’re here to answer any questions you may have. Get an insight into our approach to tech education and learn what’s possible when studying with us.